De locatie

De locatie omvat een privé-eiland en een boerderij, gelegen in Nationaal Park De Alde Feanen (De Oude Venen) bij Earnewâld (Eernewoude). Het nationaal park heeft een oppervlakte van bijna 4.000 ha. Het is een natuurgebied met een rijke historie, een gebied ook van internationale betekenis. Het landschap is zeer afwisselend en bestaat uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.

Het eiland ligt midden in De Alde Feanen, is 40 ha groot en heeft alle eigenschappen die de Alde Feanen zo bijzonder maken: polders, slootjes, broedplaatsen voor vogels en prachtige vergezichten. Er kan over het gehele eiland gewandeld worden. De ultieme plek om te wandelen of te joggen is de polderdijk rond het eiland, met een totale lengte van ca. 4 km.

De boerderij, de Saiterpleats, stamt uit de 19e eeuw. De indeling is als volgt: een grote kamer met open haard met fantastisch uitzicht over het eiland, een grote woonkeuken met plaats voor 10 mensen en de grote “deel” van de boerderij, met professionele geluids- en lichtinstallatie. De deel is nu te gebruiken als vergaderaccommodatie en kan in de avond omgebouwd worden tot discotheek! Rond de deel zijn alle slaapkamers gesitueerd, met in totaal 36 slaapplaatsen.

Copyright De Sayter - prive eiland ideaal voor het organiseren van workshops en teambuilding|Ontwerp en realisatie: Muzo Media